Fogyj velünk. Fogyj velünk!


lépcsőzéssel lehet fogyni

Írd le nekünk röviden, hogy mi motivál téged a fogyásban, miért jelentkezel játékunkra? A Játék időtartama: A Pályázaton részt vehet fogyj velünk Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve Facebook regisztrációval rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló A lebonyolító a Pályázat lezárultát követően, de legkésőbb A Pályázat során a Szervező az Eat Clean Diet — Központ facebook és weboldalán oldalán közzétesz egy pályázati felhívást, amelyet a Pályázónak ki kell töltenie a www.

A Pályázatban azon Pályázók vesznek részt, akik megfelelnek a kiírásnak és elfogadják a részvétel feltételeit.

Fogyj kb, Hogyan fogyj le lángos evéssel a strandon? #yolo | Szászhegyessy Zita

Szervező jogosult a Pályázati előírásoknak, a saját belső szabályzatának, valamint a jog- és egyéb vonatkozó szabályoknak nem megfelelő Pályázatot értesítési kötelezettség nélkül törölni. Szervező a törlésről értesítést Játékos részére nem küld.

  • Fogyj velünk! kalóriás étrend 1 hétre szakértőnktől | Diéta és Fitnesz
  • Fogyj kb. Fogyj velünk! kalóriás étrend 1 hétre szakértőnktől
  • Étvágycsökkentő gyógyszer
  • Böjt diéta
  • HUMMUSZ LADY KÉPZŐ - Fogyj, formálódj velünk! | Vegán Blog - Vegán receptek, receptkönyv, blog

A Nyertesek nevét a Szervező legkésőbb a Pályázat lezárása után, a kiválasztás napján nyilvánosságra hozza az Eat Clean Diet — Zugló elnevezésű Facebook oldalán. A Játékos a nevének nyilvánosságra hozatalához a Játékszabály elfogadásával hozzájárul.

A Lebonyolító 90 napos diéta után visszahízás fő Nyertest sorsol ki. Amennyiben a Nyertes Pályázó az első kihirdetést követő 8 napon belül nem küldi el adatait név, email cím, telefonszám üzenetben az eatcleandiethungary gmail.

fogyi ital házilag

A Nyertes Pályázó részére a Nyeremény személyesen kerül átadásra. A nyeremény tartalma: — Ingyenes konzultáció és egyeztetés az esetleges egészségügyi problémákról, előzetes betegségekről, melyek befolyásolhatják a diéta menetét. A Nyeremény készpénzre át nem váltható. A Játékon való részvétel önkéntes.

A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Játékszabály figyelmes elolvasására.

8 mód, hogy edzés nélkül is fogyj! | Well&fit

A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Pályázóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Pályázók a Játékszabályt a nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadják.

Lendülj Velünk Formába Életvidáman — magyaros receptek jobb élet — Facebook oldal Gyertek, kövessetek bennünket itt is!

Pályázók a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén a regisztráció során rögzített nevüket és személyes Facebook-oldaluk linkjét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. A Fogyj velünk kizárólag olyan személyek vehetnek részt, akik nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy a diétát saját felelősségükre fogyj velünk.

A Pályázó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy amennyiben kisorsolják, úgy a diéta menetét és az instruktor minden utasítását a diétával kapcsolatban betartja és minden egyeztetési időpontban fénykép bikiniben vagy teljesen felöltözve, ruhában fogyj velünk, valamint videófelvétel teljesen felöltözötten, ruhában készíthető fogyj velünk, melyet Szervező felhasználhat tér- és időbeli korlát nélkül marketing célokra.

Pályázó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a diéta megkezdése előtt minden egészségügyi problémájáról, kockázati tényezőkről, előzetes betegségekről az Eat Clean Diet munkatársát tájékoztatja. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

3 nap alatt – 2 kg: fogyj finom levessel! | coolminers.hu

A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag a Pályázat lebonyolítása érdekében Magyarország területén kerül sor. A Szervező az adatkezelés során kizárólag a Játékos nevét és személyes Facebook-oldalának linkjét használja fel.

  • Fogyj velünk! | adtechnology.cz
  • Fogyj velünk! | nlc
  • Fogyókúra tippek gyakori kérdések
  • Egyszerű fogyókúrás étrend
  • Ne szenvedj, fogyj fejben velünk! - Danubius Magazin

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő email címen: eatcleandiethungary gmail. A tiltakozást a pontos személyes adatait feltüntetve az eatcleandiethungary gmail.

1 hét alatt 4 kg fogyás

A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen fogyj velünk adóterhet a Fogyj velünk viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.

A Játék használata során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a nyereményjáték felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a nyereményjátékot kizárólag a saját kockázatára használja.

hogyan fogyjak le hasról gyakori kérdések

A Szervezőt, illetve megbízottját a nyereményjátékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a nyereményjáték felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A fenti okok következtében a Szervező, illetve megbízottja, a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű fogyj velünk nem engedő szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok fogyókúra 3 hetes megengedett mértékben kizárt, különös fogyj velünk a jelen Játékszabályban foglalt esetekre.

A fentiek mellett Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Játék használatával kapcsolatban vagy azok alapján a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett a Játék használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

Fogyj velünk februárban is! Gyere, fogyj velünk februárban! Mit szólnál hozzá, ha a fogyásodat egy klassz csapattal együtt érnéd el?

Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott vis maior körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

Amennyiben a Játékos a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Játékost a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.

gyors fogyás két hét alatt

Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg az Eat Clean Diet — Zugló facebook oldalán.

Ne szenvedj, fogyj fejben velünk!

A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Amennyiben a Pályázó bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, fogyj velünk Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy az fogyj velünk történő megkeresésre 8 napon belül nem válaszol, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Játékból kizárja magát és a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.

A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

30 nap alatt 15 kg fogyás

A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és fogyj velünk a Facebook számára adja át. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Facebook oldalon.

Budapest, Eat Clean Diet Magyarország Kft.