Diéta bt. Információk


Az épület fő rendeltetés szerinti jellege lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.

Az ingatlan terhei tulajdoni lap III. Ingatlan állapota: felújítandó Az ingatlan ok megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére a feszámoló A felszámoló felhívja az érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat előzetesen a felszámoló felé jelezzék.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül köteles megfizetni banki átutalással a felszámoló CIB Bank Zrt. Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít.

diéta bt

Részletfizetési lehetőség: nincs A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül megkötni. A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, diéta bt Az ingatlan birtokba adása a teljes vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül történik.

diéta bt

Kormányrendelet A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. Nyertes pályázóként a legmagasabb vételárat ajánló pályázó kerül kihírdetésre.

diéta bt

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát diéta bt nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen étrend a lapos hasért vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A jelen ajánlattételi felhívás az eladó részéről nem diéta bt értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és diéta bt pályázatot írhat ki.

Ilyen esetben sem az eladóval, sem annak felszámolójával szemben semmilyen jogcímen igényt támasztani nem lehet.

diéta bt

A felszámoló úgy tekinti, hogy ezen feltételeket az ajánlattevők az ajánlat beadásával elfogadták.